Financijsko savjetovanje

Financijsko savjetovanje

Kao dio palete usluga financijskog savjetovanja, pružamo stručnu podršku u pronalasku potencijalnih izvora financiranja, provodimo detaljne poslovne analize (financijske analize kompanije, pregled ulaganja i financiranja), provodimo neovisne financijske revizije (Independent Business Review – IBR) itd. Zajedno možemo pronaći potpuno rješenje koje odgovara vašim potrebama.

Savjetovanje o pripajanju i stjecanju

U korporativnom upravljanju, prilikom prodaje i kupnje kompanija trebalo bi se voditi diskrecijom. Možete se pouzdati u nas da ćemo učinkovito voditi transakcijske procese, pružati podršku tijekom cijele operacije od potrage za potencijalnim kupcima ili ciljevima, do pripreme procjene kompanije i sve do zaključivanja posla. Osim toga osiguravamo da se porezni i pravni aspekt transakcije pokrije i brinemo se da zadovoljimo sve potrebe klijenta.

Savjetovanje financijskog restukturiranja

Naše usluge savjetovanja o financijskom restrukturiranju uključuju savjetovanje u vezi postupaka dobrovoljnog namirenja (reprogramiranje duga, smanjenje kamatnih stopa itd.) ili u procesu pod zakonom o stečaju (preventivno restrukturiranje, obvezno namirenje). U skladu sa zakonom o financijskom poslovanju, postupcima uslijed insolventnosti i prisilnom namirenju Republike Slovenije (ZFPPIPP), nudimo pripremu ugovora o restrukturiranju (MRA) i pružanje mišljenja o već dogovorenom ugovoru o restrukturiranju.

Osim toga možemo pomoći i u pregovorima s vjerovnicima. Rado ćemo pomoći postići ciljeve dugoročne financijske stabilnosti operacija.