Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR

  • Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka – GDPR imate određena prava koja se odnose na vaše osobne podatke, kako slijedi:
  • pravo na ograničenje obrade – imate pravo zahtijevati ograničenje obrade svojih osobnih podataka kada ne postoji legitimni interes da to radimo:
  • kada osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama kao voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka.
  • kada ste uložili prigovor na obradu podataka, a mi razmatramo nadilaze li naši legitimni razlozi vaše razloge,
  • kada je obrada nezakonita, a vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe,
  • kada nam više ne trebaju osobni podaci, ali ih vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na pristup – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR vam daje pravo da možete zatražiti pristup osobnim podacima koji se odnose na vas, odnosno predmetna vam Uredba daje pravo pitati nas koje vaše osobne podatke imamo i kako ih obrađujemo. Svoje pravo možete ostvariti tako da nas kontaktirate.

Pravo na brisanje (Pravo na zaborav) – kao fizička osoba imate pravo ishoditi brisanje svih svojih osobnih podataka koje imamo. Međutim, uzmite u obzir da to nije apsolutno pravo, pa tako, primjerice, ne nadilazi naše zakonske obveze da čuvamo računovodstvene podatke. Brisanje svojih osobnih podataka možete zahtijevati kada vaši podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu zbog koje su izvorno prikupljeni odnosno obrađeni (primjerice, ako otkažete sve usluge koje ste koristili kod nas). Svoje pravo možete ostvariti tako da nas kontaktirate.

Pravo na ispravak – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR vam daje pravo na ispravak bilo kojeg osobnog podatka koji je netočan ili nepotpun te smo u tom slučaju dužni postupiti u skladu s vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja. Svoje pravo možete ostvariti tako da nas kontaktirate.

Pravo na prigovor – imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka kada ne postoji legitimni ili zakonski razlog da to činimo. Svoje pravo možete ostvariti tako da nas kontaktirate.

Pravo na prenosivost podataka – imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru i ako je to tehnički izvedivo.

ČIJI PODATCI MORAJU BITI PRIKUPLJENI

Pri prikupljanju podataka iz obrazaca određeni podaci uključuju osobne podatke, kao što su:
Adresa e-pošte – prilikom registracije za vijesti
IP adresa – za zaštitu sustava i provjeru zlonamjernog pristupa
Statistički podatci – poboljšati sustav
Ni u kojem slučaju ne sakupljamo skrivena polja od oblika koji nisu IP adrese.

KAKO MOGU IZBRISATI SVE VLASTITE OSOBNE PODATKE

Da biste izbrisali informacije, pišite nam na info@naisignifica.com i dodajte svoju adresu e-pošte s kojom ste se prijavili za vijesti. Vaš zahtjev će se obraditi u roku od 10 radnih dana.

NAŠA ODGOVORNOST ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Ključne inovacije za upravitelje podataka uključuju sljedeće zahtjeve:
U slučaju zloupotrebe informacija, korisnici moraju biti obaviješteni u roku od 72 sata od nastanka zlouporabe
Prikupljanje osobnih podataka moguće je samo na temelju pristanka
Suglasnost mora biti jasna i razumljiva izjava, a podaci moraju biti transparentno pohranjeni
Pojedinci imaju pravo isključiti (opt-out)